Comitetul Județean pentru Situații de Urgență – Buzău

Despre Proiect

Proiectul: „Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai buna comunicare în cadrul Comitetului Judetean pentru Situaţii de Urgenţă”, cod proiect SMIS 21888 contract de finanţare nr. 392/04.10.2013, semnat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitaţii Administrative şi UAT Judeţul Buzau, reprezentat prin Consiliul Judeţean Buzau, în calitate de Beneficiar, îşi propune ca ca obiectiv general eficientizarea componentei de comunicare a managementului riscurilor la nivelul instituţiilor judeţene cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Scopul proiectului constă în determinarea celor mai bune metode şi proceduri de comunicare, pentru a implementa un mecanism eficient de comunicare cu cetăţenii de pe raza judeţului în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. Optimizarea procedurilor de comunicare interinstituţională la nivelul instituţiilor cu reprezentare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă constituie o cerinţă imperioasă în rezolvarea problemelor legate de Managementul Situaţiilor de Urgenţă la nivel judeţean.

O comunicare mai bună şi în timp util între Autorităţile Publice, factorii de decizie şi populaţia din zonă va permite dezvoltarea unui Plan complex de Analiză şi Acoperire a Riscurilor şi implementarea metodelor optime de informare a populaţiei referitoare la prevenirea riscurilor, măsuri ce se impun pentru reducerea pierderilor, măsuri individuale de protecţie – toate în scopul evitării pierderilor de vieţi omeneşti şi materiale.

Valoarea totală a proiectului fara TVA este de 1.154.205 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.131.120,90 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 981.074,25 lei,valoare eligibila nerambursabila din bugetul national este de 150.046,65 lei iar co-finanţare eligibilă a beneficiarului este de 23.084,10 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 12 de luni, respectiv perioada 04 octombrie 2013 -03 septembrie 2014

Stiri

Galerie Foto

Contact

ISU "Neron Lupaşcu" - Buzău
Str. Bistriţei 51, Municipiul Buzău - 120112
Email: isubuzau@yahoo.com
Tel:
- 0238.721301 (centrala)
- 0238.724089
- 0238.724059
Fax: 0238.713973