Comitetul Județean pentru Situații de Urgență – Buzău

HOTĂRÂRE de aprobare a Registrului de riscuri şi capabilităţi la nivelul judeţului Buzău

HOTĂRÂRE de aprobare a Registrului de riscuri şi capabilităţi la nivelul judeţului Buzău

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE
de aprobare a Registrului de riscuri şi capabilităţi la nivelul judeţului Buzău

Având în vedere:
– prevederile O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor;
– prevederile HG nr. 2288/2004, pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
– adresa nr.5920/2015 a Ministerului Afacerilor Interne privind elaborarea Registrului de riscuri şi capabilităţi la nivelul judeţului;
– analiza efectuată în cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din data de 14.01.2015.
În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 10/07.01.2015

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Registrul de riscuri şi capabilităţi la nivelul judeţului Buzău, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă « Neron Lupaşcu » Buzău, prin Secretariatul tehnic permanent al comitetului, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.

PREŞEDINTE
PREFECT

Maria BULEANDRĂ

Buzău _________2015
Nr.________
Din totalul de ____ de membrii prezenţi şi preşedintele CJSU au fost ____ de voturi pentru, împotrivă __ , abţineri __

Lasati un Comentariu

Stiri

Galerie Foto

Contact

ISU "Neron Lupaşcu" - Buzău
Str. Bistriţei 51, Municipiul Buzău - 120112
Email: isubuzau@yahoo.com
Tel:
- 0238.721301 (centrala)
- 0238.724089
- 0238.724059
Fax: 0238.713973