Comitetul Județean pentru Situații de Urgență – Buzău

Hotarare insusire raport evaluare pagube

Hotarare insusire raport evaluare pagube

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE
prin care se ia act de evaluările lucrărilor de refacere pe DJ204C, km 81+200, în comuna
Săruleşti şi pe km 66+900-67+050, comuna Bisoca, întocmite de Consiliul Judeţean Buzău

Având în vedere:
– prevederile HG. 1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
– prevederile art. 4 alin. 1 lit. c din OUG. Nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioară;
– informarea privind evaluarea pagubelor înregistrate, ca urmare a alunecărilor de teren, PE DJ204C, km 81+200, Sarulesti şi km 66+900-67+050, Bisoca.
– analiza efectuată în cadrul şedinţei ordinară Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din data de 26.10.2015.
În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 10 din 07.01.2015.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se ia act de evaluările lucrărilor de refacere pe DJ204C, km 81+200, în comuna Săruleşti în valoare de 3.495.619,52 şi pe km 66+900-67+050, comuna Bisoca, în sumă totată de 3.088.168,23 lei, ca urmare a pagubelor produse în anul 2015, întocmite de Consiliul Judeţean Buzău.
Art.2 Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” Buzău prin Centrul Operaţional, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

PREŞEDINTE
PREFECT
George Sava

VICEPREŞEDINTE
Inspector Şef ISU Buzău
Col. Nicolae Dănuţ

Buzău 29.10.2015
Nr._______
Hotărârea a fost adoptată cu __ voturi „pentru” – voturi „ împotrivă”, – abţineri de cei __ membrii prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

Lasati un Comentariu

Stiri

Galerie Foto

Contact

ISU "Neron Lupaşcu" - Buzău
Str. Bistriţei 51, Municipiul Buzău - 120112
Email: isubuzau@yahoo.com
Tel:
- 0238.721301 (centrala)
- 0238.724089
- 0238.724059
Fax: 0238.713973