Comitetul Județean pentru Situații de Urgență – Buzău

Hotarare privind aprobarea de achiziţionare a unui kit de echipamente pentru transportul persoanelor bariatrice

Hotarare privind aprobarea de achiziţionare a unui kit de echipamente pentru transportul persoanelor bariatrice

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de achiziţionare de către Consiliului Judeţean Buzău a unui kit de echipamente speciale pentru transportul persoanelor bariatrice

Având în vedere:
– prevederile OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
– Nota raport nr. 2007467/05.06.2015 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău privind achiziţionarea de materiale specifice pentru eficientizarea acţiunilor de răspus la nivel judeţean;
– analiza efectuată în cadrul şedinţei ordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, din data de 25.06.2015;
În temeiul capitolului IV pct.4 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 10/2015

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de către Consiliului Judeţean Buzău a unui kit de
echipamente speciale pentru transportul persoanelor bariatrice, necesar Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău – SMURD Buzău pentru intervenţia în situaţii de urgenţă.
Art. 2. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” Buzău prin Centrul Operaţional, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE
PREFECT

SAVA GEORGE

VICEPREŞEDINTE
Inspector Şef ISU Buzău
Col. Nicolae Dănuţ

Buzău 25.06.2015
Nr. 17
Hotărârea a fost adoptată cu 36 pentru” 0 voturi „ împotrivă”0 abţineri de cei 35 membrii prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

Lasati un Comentariu

Stiri

Galerie Foto

Contact

ISU "Neron Lupaşcu" - Buzău
Str. Bistriţei 51, Municipiul Buzău - 120112
Email: isubuzau@yahoo.com
Tel:
- 0238.721301 (centrala)
- 0238.724089
- 0238.724059
Fax: 0238.713973