Comitetul Județean pentru Situații de Urgență – Buzău

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea bolii bluetongue

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea bolii bluetongue

GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea bolii bluetongue

Având în vedere:
– Nota de serviciu nr. 28408/08.09.2014 emisă de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia de Sănătate şi Bunăstare a Animalelor, Serviciul Controlul Bolilor;
– Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 32/2006 privind aprobarea Normei sanitare-veterinare care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre;
În temeiul capitolului IV, pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 53/2014,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă închiderea tuturor târgurilor de animale de pe teritoriul judeţului, pentru toate speciile de interes economic, începând cu data de 09.09.2014, până la data de 05.10.2014.
Responsabili: D.S.V.S.A. Buzău şi Primarii unităţilor administrativ- teritoriale
Art.2 Unităţile locale de sprijin au obligaţia de a înştiinţa toţi proprietarii de stâne că nu au voie să părăsească amplasamentul actual până la data de 05.10.2014 şi până nu înştiinţează D.S.V.S.A. Buzău şi obţin avizul acesteia.
Responsabili: Primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi D.S.V.S.A. Buzău
Art.3 Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Neron Lupaşcu” Buzău, prin Centrul Operaţional, va comunica prezenta Hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

PREŞEDINTE,
P R E F E C T,

Maria Buleandră

Buzău, 09.09.2014
Nr. 19 .

Lasati un Comentariu

Stiri

Galerie Foto

Contact

ISU "Neron Lupaşcu" - Buzău
Str. Bistriţei 51, Municipiul Buzău - 120112
Email: isubuzau@yahoo.com
Tel:
- 0238.721301 (centrala)
- 0238.724089
- 0238.724059
Fax: 0238.713973