Comitetul Județean pentru Situații de Urgență – Buzău

Hotarare solicitare materiale de constructii ANRSPS

Hotarare solicitare materiale de constructii ANRSPS

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea supunerii spre aprobarea Guvernului României a solicitării de scoaterea de la Administraţia Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unor materiale de construcţii pentru reconstriuirea unui număr de 8 locuinţe în comuna Bisoca, distruse ca urmare a alunecărilor de teren înregistrate în data de 01.03.2015 în punctul Borcăieşi, satul Lacurile

Având în vedere:

- prevederile HG. 1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
– prevederile art. 4 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
– nota de fundamentare nr.10838/24.06.2015 a Serviciului Afaceri Europene de Dezvoltare Economică Strategii Guvernamentale Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă privind necesitatea supunerii spre aprobarea Guvernului României a solicitării de scoaterea de la Administraţia Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unor materiale de construcţii.
– analiza efectuată în cadrul şedinţei ordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, din data de 25.06.2015;

În temeiul capitolului IV pct.4 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 10/2015

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea supunerii spre aprobarea Guvernului României a solicitării de scoaterea de la Administraţia Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unor materiale de construcţii.
(2). Materialele de constructii vor fi acordate ca ajutor umanitar unui număr de 8 familii pentru reconstruirea locuinţelor distruse de fenomenul de alunecare de teren produs în data de 01.03.2015 în punctul Borcăieşi, satul Lacurile, comuna Bisoca pentru reconstruirea a 8 locuinţe.
(3) Necesarul de materiale de construcţii propus pentru a fi acordat ca ajutor umanitar unei familii pentru construirea unei locuinţe cu 3 camere este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” Buzău prin Centrul Operaţional, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

PREŞEDINTE
PREFECT
SAVA GEORGE

VICEPREŞEDINTE
Inspector Şef ISU Buzău
Col. Nicolae Dănuţ

Buzău 25.06.2015
Nr. 16
Hotărârea a fost adoptată cu 36 pentru” 0 voturi „ împotrivă”0 abţineri de cei 35
membrii prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

 

Anexă
la Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr.16 din 25.06.2015

Necesar de materiale de construcţii pentru reconstruirea unei locuinţe distruse de alunecările de teren din satul Lacurile comuna Bisoca

Nr.crt. Denumire material U.M. Cantitate
1 Ciment to 15
2 Cărămizi GVT 290x240x188 buc 3450
3 Lemn rotund(bile) răşinoase mc 1,8
4 Dulapi răşinoase mc 0,4
5 Scânduri răşinoase mc 5,5
6 Grinzi răşinoase mc 4,6
7 Scândură răşinoase(duşumea) mc 2
8 Tablă zincată 1000x2000x0,4 mm buc 100
9 Oţel beton OB 37 to 0,3
10 Oţel beton PC 52 to 2,8
11 Uşi din lemn 900×2100 buc 3
12 Uşi din lemn 800×2100 buc 1
13 Uşi din lemn 700×2100 buc 2
14 Ferestre din lemn 1500×1200 buc 2
15 Ferestre din lemn 1800×1200 buc 2
16 Ferestre din lemn 1000×1200 buc 1
17 Ferestre din lemn 900×600 Buc 2

Lasati un Comentariu

Stiri

Galerie Foto

Contact

ISU "Neron Lupaşcu" - Buzău
Str. Bistriţei 51, Municipiul Buzău - 120112
Email: isubuzau@yahoo.com
Tel:
- 0238.721301 (centrala)
- 0238.724089
- 0238.724059
Fax: 0238.713973