Comitetul Județean pentru Situații de Urgență – Buzău

Inundaţii

Nota bene! Inundaţiile şi alunecările de teren se datorează în mare parte distrugerii pădurilor din bazinele hidrografice. Pădurile au un rol  important în protejarea versanţilor de eroziune. În absenţa lor, versanţii se prăbuşesc, apar torenţii care distrug malurile, colmatează albiile râurilor şi conduc la revărsări catastrofale de ape. Singura  soluţie pe termen lung  este dezvoltarea  fondului forestier.

Principalele caracteristici ale inundaţiilor sunt:

viitura

unda  de viitură = fenomen de creştere şi descreştere rapidă şi semnificativă a debitelor şi a nivelurilor unui curs de apă, într-o perioadă de timp dată;

Viitura este un fenomen de creştere şi descreştere rapidă şi semnificativă a debitelor şi nivelelor unui curs de apă. Reprezentând grafic variaţia debitului sau a nivelului în timpul viiturii se obţine hidrograful debitelor, respectiv al nivelului viiturii.

Viitura este provocată de un aport de apă (ploaie torenţială, furtună, topirea zăpezii) asupra unui râu. Viiturile apar atunci când toate apele afluente unui râu primesc apă în exces. Intr-o albie ce are deja un volum de apă curgătoare, viitura împinge apa existentă, astfel că valul principal este o apă curată, urmată de apă tulbure încărcată cu pietre, sol, vegetaţie.

timp de creştere = perioada de timp în care debitele cresc de la valoarea scurgerii de bază la valoarea debitului maxim al culminaţiei viitoare.

timp de descreştere = perioada de timp în care debitele scad până la valoarea scurgerii de bază.

debit maxim (de culminaţie) = volumul maxim de apă care trece printr-o secţiune a unui râu într-o secundă.

volumul viiturii = volumul total de apă scurs pe râu în timpul viiturii.


 Citiți și despre Cum procedăm în caz de viitură


propagarea viiturii = deplasarea undelor de viitură între două secţiuni ale unui curs de apă.

predictibilitate: prognoze meteo pe termen lung, mediu şi scurt în funcţie de nivelul tehnic al sistemului de monitorizare a vremii şi cursurilor de apă.

factori de vulnerabilitate: clădiri construite în zona inundabilă; lipsa sistemului de avertizare a populaţiei; capacitate redusă de absorbţie a solului; clădiri şi fundaţii capacitate de rezistenţă slabă; stocuri de alimente neprotejate.IMG_1578Efecte:

a) economice, respectiv distrugeri sau avarii la:

 • obiective industriale;
 • drumuri şi căi ferate;
 • localităţi;
 • magistrale de petrol, apă sau gaze;
 • linii electrice şi de telecomunicaţii;
 • poduri şi podeţe;
 • sectorul zootehnic.

b) sociale negative

 • victime omeneşti;
 • evacuarea populaţiei;
 • pericol de epidemii;
 • întreruperea procesului de învăţământ;
 • distrugeri de bunuri culturale;
 • provocarea panicii;
 • reducerea ritmului de dezvoltare al zonelor afectate şi diminuarea veniturilor populaţiei

c) ecologice negative

 • degradarea mediului ambiant;
 • poluarea apelor de suprafaţă sau subterane;
 • întârzieri în livrarea produselor;
 • cheltuieli pentru apărarea în timpul inundaţiilor;
 • cheltuieli pentru normalizarea vieţii după inundaţii;
 • reducerea exporturilor.

măsuri de reducere a riscului: lucrări de apărare (diguri, baraje, canale, poldere, controlul eroziunii, etc.).

măsuri de pregătire specifice: sisteme de detecţie şi alarmare; educarea şi participarea comunităţii; planificarea lucrărilor de apărare.

măsuri post-dezastru: evaluarea efectelor dezastrului; căutare-salvare; asistenţă medicală; aprovizionarea pe termen scurt cu apă şi alimente; purificarea apei; supraveghere epidemiologică; adăpostire temporară.

instrumente de evaluare a impactului: monitorizarea efectelor (mai ales aerian).

Stiri

Galerie Foto

Contact

ISU "Neron Lupaşcu" - Buzău
Str. Bistriţei 51, Municipiul Buzău - 120112
Email: isubuzau@yahoo.com
Tel:
- 0238.721301 (centrala)
- 0238.724089
- 0238.724059
Fax: 0238.713973