Comitetul Județean pentru Situații de Urgență – Buzău

ORDIN privind activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului Buzău

ORDIN privind activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului Buzău

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU

ORDIN
privind activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului Buzău

Având în vedere:
– prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile H.G. nr.2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
– propunerea inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Ugenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău de activare a Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului Buzău;
– prevederile Dispoziţiei Comune nr.1453 /31.12.2015 a Ministerului Afacerilor Interne privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoaser specifice perioadei de iarnă;
– prevederile Hotărârii CJSU nr.1/16.01.2016 prin care se ia act de activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului Buzău prin ordin al Prefectului Judeţului Buzău şi punerea în aplicare a Planului de acţiune pentru limitarea şi înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă generate de incidenţa codului portocaliu şi roşu de ninsori şi viscol, aprobat prin HCJSU nr.28/26.10.2015
– măsurile stabilite în şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din data de 15.01.2016
– emiterea avertizărilor meteorologice COD PORTOCALIU începând din seara de sâmbătă, 16 ianuarie ora 20.00, de către Administraţia Naţională de Meteorologie.
În temeiul art.26 al. 1 din Legea 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Prefectul judeţului Buzău emite următorul

ORDIN:

Art.1. (1) Se activează Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului Buzău la nivelul judeţului Buzău, pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, formată din reprezentanţi cu putere de decizie din următoarele instituţii:
– Instituţia Prefectului Judeţului Buzău
– Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;
– Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
– Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;
– Secţia Drumuri Naţionale Buzău
– Consiliul Judeţean Buzău;
– Direcţia de Sănătate Publică Buzău
2) Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului Buzău îşi va desfăşura activitatea, începând cu data 16.01.2016, orele 18.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, camera 19A, etaj I, b-dul Nicolae Bălcescu nr.48.
3) Activitatea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului Buzău se va desfăşura sub coordonarea Prefectului Judeţului Buzău şi conducerea inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău.
Art. 2. Încetarea activităţii Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului Buzău se va realiza la propunerea inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău cu aprobarea Prefectului Judeţului Buzău.
Art. 3. Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare instituţiilor interesate.

PREFECT
Sava George

SUBPREFECT
Gheorghe Marian Sorin

Vizat
Control de legalitate,
Şef serviciu Pavel Diana

Buzău 16.01. 2016
Nr. 21
N.D../ 3 ex.

Lasati un Comentariu

Stiri

Galerie Foto

Contact

ISU "Neron Lupaşcu" - Buzău
Str. Bistriţei 51, Municipiul Buzău - 120112
Email: isubuzau@yahoo.com
Tel:
- 0238.721301 (centrala)
- 0238.724089
- 0238.724059
Fax: 0238.713973