Comitetul Județean pentru Situații de Urgență – Buzău

Schema tabara de sinistrati

O tabara de sinistrati va avea urmatoarea structura:

1. Punctul de primire, evidentă si repartitie a sinistratilor

Este amenajat la intrarea în tabăra de sinistrati. Aici persoanele sinistrate se prezintă pentru a fi luate în evidentă de către reprezentanti ai serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, pe baza documentelor de identitate sau a declaratiei pe propria răspundere si parcurg apoi fluxul stabilit spre locurile de cazare.

Criteriile de cazare care vor fi respectate pe cât posibil sunt: starea de sănătate, starea civilă (căsătorit + copii, necăsătorit), etnie, religie.

În functie de situatiile mentionate mai sus sinistratii sunt repartizati în corturi/locuri de cazare astfel: bărbatii separat de femei si familiile grupate respectându-se aspectul religios si etnic.

2. Punctul de triaj si prim ajutor

Se constituie în cortul/baraca unde se efectuează un control medical sumar în urma căruia persoanele cu diferite afectiuni declarate sau constatate (persoane cu boli contagioase, contaminate cu substante toxice industriale, cu probleme psihice etc.) sunt îndrumate la infirmerie/izolator. Cei apti urmează mai departe fluxul.

3. Punctul de distributie a ajutoarelor (echipament) Este spatiul/cortul amenajat unde sinistratii primesc, pe

bază de semnătură, echipamentul si cazarmamentul necesare. Aceste materiale reprezintă stocul minim care trebuie constituit anterior producerii dezastrelor de către autoritătile administratiei publice locale, prin grija comitetelor pentru situatii de urgentă.

4. Depozitul pentru bunurile sinistratilor

În situatia producerii dezastrelor, persoanele sinistrate îsi iau din locuintă bunuri si materiale care pe timp scurt nu le sunt de folos, ar ocupa spatii mari în locul de cazare din tabăra de sinistrati si ar reprezenta tentatii pentru alte persoane, precum: bijuterii, obiecte de valoare, piese de mobilier, îmbrăcăminte neadecvată anotimpului etc. Pentru aceste bagaje se constituie puncte speciale de depozitare. De asemenea, se pot prezenta persoane sinistrate cu îmbrăcăminte contaminată în urma unor dezastre tehnologice, fapt deosebit de periculos într-o colectivitate. Toate aceste materiale vor fi luate în evidentă, depozitate si păstrate sub pază până la restabilirea situatiei.

5. Sectorul de cazare

În functie de numărul sinistratilor si de posibilitătile concrete din localitatea respectivă se va amplasa un număr suficient de corturi care să asigure pe timp scurt conditii minime de locuit. Pe cât posibil, în corturile unde sunt cazati copii, oameni în vârstă, femei gravide si la infirmerie se vor instala sobe, calorifere electrice sau alte elemente de încălzit care, pe timp friguros sau în conditii meteorologice dificile, să asigure un nivel termic satisfăcător.

6. Irifirmeria/punctul medical si izolatorul

În principiu se va instala într-un loc care să permită accesul imediat si va fi marcată vizibil cu semnul distinctiv cunoscut. Încadrarea cu personal medical de specialitate este absolut necesară deoarece în asemenea situatii pot apărea boli ale aparatului digestiv, boli contagioase, intoxicatii sau traumatisme, specifice colectivitătilor. O atentie deosebită se va acorda cardiacilor, diabeticilor si altor categorii de bolnavi cronici.

7. Depozitul de alimente si bucătăria

În situatii de urgentă, siguranta alimentară a populatiei si îndeosebi a cetătenilor afectati constituie o componentă de primă urgentă a activitătii de limitare si înlăturare a efectelor dezastrelor de orice natură.

8. Sala de mese

Amenajarea si dotarea sălii/cortului de servire a hranei sunt apanajul administratiei taberei. Acest punct este sensibil din punct de vedere igienico-sanitar, mai ales în conditii de campanie. Se va asigura servitul mesei în cel mult două serii, astfel încât alimentele să nu se deprecieze.

În apropiere va functiona punctul de spălare a veselei. Este deosebit de important ca vesela să fie spălată si dezinfectată centralizat pentru prevenirea îmbolnăvirilor în rândul sinistratilor.

9. Spălătoria si locul de îmbăiere

Dacă tabăra de sinistrati este organizată în localitate sau în apropierea localitătii, îmbăierea sinistratilor si spălarea efectelor se pot efectua la institutiile de profil existente sau la institutiile scolare. Dacă tabăra este organizată la distantă mai mare de localitate, este necesar să se instaleze o spălătorie de campanie si un punct de îmbăiere.

10Rezerva de apă potabilă

Este foarte important să se asigure o cantitate suficientă de apă potabilă în locul de cazare a sinistratilor. Această rezervă se va dispune astfel încât să existe posibilităti de distributie pentru mai multi consumatori simultan. Periodic se va verifica continutul microbiologic de către laboratorul de specialitate.

11. Sectorul tehnic

Aici sunt dispuse: statia de iluminat, grupurile electrogene, autosanitarele, autospecialele pentru stingerea incendiilor, mijloacele de transport etc.

Stiri

Galerie Foto

Contact

ISU "Neron Lupaşcu" - Buzău
Str. Bistriţei 51, Municipiul Buzău - 120112
Email: isubuzau@yahoo.com
Tel:
- 0238.721301 (centrala)
- 0238.724089
- 0238.724059
Fax: 0238.713973