Comitetul Județean pentru Situații de Urgență – Buzău

HOTĂRÂRE privind aprobarea de achiziţionare a unei aparaturi necesară pentru îmbunătăţirea comunicării

HOTĂRÂRE privind aprobarea de achiziţionare a unei aparaturi necesară pentru îmbunătăţirea comunicării

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de achiziţionare de către Consiliului Judeţean Buzău a unei aparaturi necesară pentru îmbunătăţirea comunicării la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

       Având în vedere:

          – prevederile OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

          – prevederile Hotărârii de Guvern nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă;

         – Nota raport nr. 2008067/16.06.2015 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău privind achiziţionarea de aparatură foto-video necesară pentru punerea în valoare a activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;

          – analiza efectuată în cadrul şedinţei ordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, din data de 25.06.2015;

În temeiul capitolului IV pct.4 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 10/2015

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de către Consiliului Judeţean Buzău a unui aparat foto-video, necesar Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău pentru îmbunătăţirea comunicării la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

         Art. 2. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” Buzău prin Centrul Operaţional, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Consiliului Judeţean Buzău.

 

P R E Ş E D I N T E

P R E F E C T

SAVA GEORGE

VICEPREŞEDINTE

                                                                                      Inspector Şef ISU Buzău

                                                                                  Col. Nicolae Dănuţ

Buzău 25.06.2015
Nr. 18

Hotărârea a fost adoptată cu 36 pentru” 0 voturi „ împotrivă”0 abţineri de cei 35 membrii

prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

Lasati un Comentariu

Stiri

Galerie Foto

Contact

ISU "Neron Lupaşcu" - Buzău
Str. Bistriţei 51, Municipiul Buzău - 120112
Email: isubuzau@yahoo.com
Tel:
- 0238.721301 (centrala)
- 0238.724089
- 0238.724059
Fax: 0238.713973