Comitetul Județean pentru Situații de Urgență – Buzău

Hotarare aprobarea evaluarii efectuate privind pagubele produse de seceta 2015

Hotarare aprobarea evaluarii efectuate privind pagubele produse de seceta 2015

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE
prin care se ia act de evaluările fizice şi valorice a pagubelor produse la culturile de plante de nutreţ ca urmare a efectele negative ale secetei manifestată în anul 2015, constatate şi evaluate de Comisia numită prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.351/2015

Având în vedere:
– prevederile HG. 1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
– prevederile art. 4 alin. 1 lit. c din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005;
– adresa nr.16.383/2015 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Buzău referitoare la situaţiei centralizată la nivel de judeţ privind pagubele fizice şi valorice la culturile de plante de nutreţ produse de efectele negative ale secetei manifestată în anul 2015;
– analiza efectuată în cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din data de 29.10.2015.
În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 10/07.01.2015.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se ia act de evaluările fizice şi valorice ale pagubelor produse la culturile de plante de nutreţ afectate de secetă, pe o suprafaţă totală de 4469 ha, cu o valoare estimată a piederilor de 5028 mii lei, constatate şi evaluate de Comisia numită prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.351/2015.
(2) Pagubele au fost înregistrate la un număr de 65 persoane fizice şi la un număr
de 4 persoane juridice.
Art.2. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” Buzău prin Centrul Operaţional, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

P R E Ş E D I N T E
P R E F E C T
George Sava
VICEPREŞEDINTE

Inspector Şef ISU Buzău
Col. Nicolae Dănuţ

Buzău _________2015
Nr. ________

Hotărârea a fost adoptată cu ” _____ voturi „ împotrivă”, ___abţineri______ de cei _____ membrii prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

Lasati un Comentariu

Stiri

Galerie Foto

Contact

ISU "Neron Lupaşcu" - Buzău
Str. Bistriţei 51, Municipiul Buzău - 120112
Email: isubuzau@yahoo.com
Tel:
- 0238.721301 (centrala)
- 0238.724089
- 0238.724059
Fax: 0238.713973