Comitetul Județean pentru Situații de Urgență – Buzău

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiune în caz de accident la Baraj Siriu

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiune în caz de accident la Baraj Siriu

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiune în caz de accident la Baraj Siriu

Având în vedere:
– prevederile HG nr. 2288/2004, pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
– prevederile Ordinului comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apa şi poluări marine în zona costieră;
– analiza efectuată în cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din data de 19.03.2015.
În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 10 din 07.01.2015.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planului de acţiune în caz de accident la Baraj Siriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art, 2. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă « Neron Lupaşcu » Buzău, prin Secretariatul tehnic permanent, va comunica prezenta hotărâre instituţiilor implicate.

PREŞEDINTE
PREFECT
Maria Buleandră

VICEPREŞEDINTE
Inspector Şef ISU Buzău
Col. Nicolae Dănuţ

Buzău ___________2015
Nr. ________
Hotărârea a fost adoptată cu ____pentru” ________ voturi „ împotrivă”___ abţineri de cei __________ membrii prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

Lasati un Comentariu

Stiri

Galerie Foto

Contact

ISU "Neron Lupaşcu" - Buzău
Str. Bistriţei 51, Municipiul Buzău - 120112
Email: isubuzau@yahoo.com
Tel:
- 0238.721301 (centrala)
- 0238.724089
- 0238.724059
Fax: 0238.713973